Det har vi fokus på

Funding til attraktivitet og forretningsudvikling

I Middelfart er der en stolt tradition for at bakke op om byen og stå sammen. Der er mange gode kræfter – både hos virksomheder og hos foreningslivet i Middelfart, der skaber liv og oplevelser.

Koncept- og forretningsudvikling

Over hele landet sker der en transformation af detailhandlen med nye forbrugerkrav, internethandel og genbrug, der betyder, at flere butikslokaler står tomme i bymidten. Det er også tilfældet i gågaden i Middelfart, som har været præget af en del tomme butikslokaler. Brobygning Middelfart arbejder derfor sammen med stærke kræfter i erhvervslivet og foreningslivet, der vil bidrage med viden, ressourcer og kapital til at understøtte koncept- og forretningsudvikling, så vi om fem år forhåbentlig har en endnu mere spændende handelsby med oplevelsesbaserede og bæredygtige butikskoncepter.

Oplevelser og events

En levende by byder bestandig på nye oplevelser. Den overrasker og tiltrækker med variation og puls og inviterer til ophold og udfoldelse.
Livet i byen skabes af mangfoldigheden og de mennesker der bor, færdes i og bruger byen. Brobygning Middelfart arbejder derfor sammen med stærke kræfter i erhvervslivet og foreningslivet, der vil bidrage med ressourcer og kapital til at understøtte og udvikle oplevelser og events, der aktiverer bymidten og trækker gæster til byen.