Det har vi fokus på

Klima og bæredygtighed

En stærk miljø- og klimaindsats har ikke kun stor betydning for borgernes sundhed og trivsel, men er også med til at fremme kommunens konkurrenceevne og attraktivitet.

Klimafolkemøde – Erhvervssporet

Det årlige klimafolkemøde i Middelfart er hele Danmarks nationalarena for samtaler, aktiviteter, inspiration og meget andet med klimaet i centrum.

Til Klimafolkemødet inviterer Middelfart Kommune og Region Syddanmark debattører, politikere, aktivister, foreninger, virksomheder, kunstnere og borgere til tre dage fyldt med klimaaktiviteter.

Brobygning Middelfart har ansvaret for tilrettelæggelsen af erhvervssporet, og har i samarbejde med de tre erhvervsforeninger et skarpt fokus på, hvordan vi bedst muligt udnytter klimafolkemødet til at igangsætte innovation og forretningsudvikling med fokus på bæredygtighed på tværs af erhverv, detailhandel og turisme.

Bæredygtig byudvikling

”Mulighedernes Middelfart – Udviklingsplan for Middelfart Midtby” skal etablere grundlaget for de næste trin i udviklingen af Middelfart midtby. En af udviklingsplanens vigtigste funktioner er i den forbindelse, at binde de mange projekter, der allerede er i gang sammen med projekter der sætter en ny retning for både midtbyen og byens udvikling. Brobygning Middelfart understøtter dette ved at indgå i samarbejder om projekter med et særligt fokus rettet mod at skabe liv i byen.

Kompetenceudvikling

Fremtidens vindervirksomheder tager ansvar for mennesker, miljø og klima. Gennem ansvarlighed bidrager virksomhederne til at skabe en bæredygtig fremtid, og de åbner døre til nye forretningsmuligheder. Derfor sætter Middelfart Erhvervscenter og Brobygning Middelfart et særligt fokus på at løfte klimadagsordenen for erhvervslivet i Middelfart.