Det har vi fokus på

Oplevelsesøkonomi, turisme og liv i midtbyen

Middelfart har meget at byde på: attraktive levevilkår, velfungerende infrastruktur, adgang til unikke naturoplevelser, en levende detailhandel og et spændende kulturliv for børn og voksne

Turisme og oplevelsespakker

Brobygning Middelfart vil udvikle færdigpakkede udflugter og oplevelser, som gør det nemt og overskueligt for turisterne at vælge mellem oplevelser og seværdigheder i området – hvad enten de besøger os som ferieturister eller konferencegæster. På den måde får vi bundet attraktioner sammen på tværs af hele kommunen. Samtidig er det centralt at styrke kommunikationen og markedsføringen af oplevelserne, så også folk langvejs fra får øje på mulighederne i Middelfart.

Styrke og udvikle eksisterende events

Brobygning Middelfart vil udvikle og innovere eksisterende arrangementer og events i Middelfart, så de skaber merværdi og skaber en kobling mellem det sociale liv i virksomhederne og lokale arrangementer og events.

Liv i midtbyen

Brobygning Middelfart vil sætte yderligere skub i den positive spiral, kommunen er inde i med relation til et aktivt og attraktivt byliv i Middelfart, der fungerer som dynamo for den positive udvikling i hele kommunen. Det skal ske ved at støtte og tiltrække nye butikker samt understøtte udviklingen i eksisterende butikker. Det skal også ske ved at udvikle og understøtte arrangementer og events i Middelfart midtby, som trækker folk til byen. Samtidig er det centralt at styrke kommunikationen og markedsføringen, så borgere får øje på mulighederne i Middelfart.

Kompetenceudvikling

Brobygning Middelfart vil styrke oplevelseserhverv og detailhandelen med viden og kompetencer. Der vil være et særligt fokus på den digitale kompetenceudvikling af butikker og oplevelseserhverv.