Det har vi fokus på

Styrket entreprenørskab for unge

Vi vil styrke den entreprenante kultur blandt unge i Middelfart. På den måde understøtter vi folkeskolerne i Middelfart Kommune, som dermed understøtter visionen ”Fra Middelfart-barn til verdensborger”.

Foretagsomhed i folkeskolen

Brobygning Middelfart vil arbejde for at styrke entreprenørskab i undervisningen i folkeskolen for derigennem at bidrage til at skabe en stærk iværksætterkultur blandt unge og til at skabe en arbejdsstyrke med flere entreprenante kompe- tencer – en arbejdsstyrke, som enten kan skabe udvikling og fornyelse inden for rammerne af eksisterende virksomheder og institutioner, eller som kan skabe vækst og udvikling gennem etablering af egne virksomheder.

Innovative Unge løfter Middelfart

Brobygning Middelfart vil arbejde for at styrke innovations- og iværksætterkompetencer blandt de unge, for derigennem at understøtte deres evner til at anvende deres faglige viden til at skabe værdi i det samfund, de er en del af. Vi vil bygge bro mellem de unges kompetencer og detailhandelen og udvikling af byen.

Iværksættermiljø for unge

Vi skal samarbejde med og udvikle de fysiske mødesteder for unge, så de understøtter, at alle børn og unge, der forlader deres uddannelse, har kompetencer, mod og lyst til at eksperimentere sig frem med nyeste teknologier til innovative løsninger på virkelighedens problemer og dele deres løsninger med omverdenen.

Bedre markedsføring som iværksætterby og innovativ by

Et image som en by der tilbyder gode rammevilkår for iværksættere vil tiltrække flere iværksættere. Middelfart skal blive kendt som en stærk innovativ by, der har et dynamisk og nyskabende image – med særligt gode rammevilkår for iværksætteri inden for klima og bæredygtighed.