BROBYGNING MIDDELFART arbejder med udgangspunkt i Mulighedernes Middelfart.

Kulturøen Middelfart

Vi arbejder for Middelfart som en attraktiv og aktiv midtby med henblik på at være vækstdynamo for hele kommunen ved at styrke områdets appel over for handlende fra nabokommunerne, tilflyttere og turister.

Vi understøtter også Middelfart Kommunes klimadagsorden ved at medvirke til at udvikle klimafolkemødet til en national begivenhed og udvikle virksomhederne i en grøn og bæredygtig retning.

Vi skaber en øget sammenhængskraft mellem kommune, erhverv, turisme og detailhandel ved at samtænke og udnytte det fulde potentiale i en række af de eksisterende aktiviteter og særlige indsatser i de tre foreninger

Og endelig vil vi styrke den entreprenante kultur for at tiltrække nye butikker og forretningsdrivende.