Det har vi fokus på

BYENS ATTRAKTIVITET FOR BORGERE OG VIRKSOMHEDER

Et aktivt og attraktivt byliv fungerer som en dynamo for den positive udvikling i hele kommunen.

Det er en forudsætning for områdets appel til tilflyttere og medarbejdere, og dermed tiltrækning af arbejdskraft.

Bosætningsindsats

Brobygning Middelfart arbejder for at medvirke til at gennemføre Middelfart Kommunes strategi ‘Vi bygger broerne’, der har fokus på at et af Danmarks mest attraktive steder at leve, bo, arbejde og opleve. Vi udvikler blandt andet velkomstmateriale til nye medarbejdere, der kommer til Middelfart.

Områdebranding

Middelfart har meget at byde på: attraktive levevilkår, velfungerende infrastruktur, adgang til unikke naturoplevelser, en levende detailhandel og et spændende kulturliv for børn og voksne. Det skal vi blive bedre til at kommunikere udadtil i Danmark – til gavn for bosætning, turisme, detailhandel og virksomhedernes tiltrækning af medarbejdere.

Events for medarbejdere

Brobygning Middelfart sætter fokus på at skabe og videreudvikle arrangementer og events i Middelfart, så de skaber merværdi og skaber en kobling mellem det sociale liv i virksomhederne. 

Børn i byen

En analyse peger på, at Middelfart Midtby mangler tilbud til børnefamilier. Derfor sætter Brobygning Middelfart i samarbejde med Middelfart Handel fokus på, hvordan vi kan gøre midtbyen mere attraktiv for børnefamilier, både i form af byens indretning og øvrige tilbud.

Ung i Middelfart

Det skal være fedt at være ung i Middelfart. Der er allerede nogle gode tilbud de unge, men der mangler flere tilbud, der blandt andet også appellerer til de kreative unge, ligesom der også mangler hæng-ud-steder og natteliv for de unge.

“Det særlige ved Middelfart er vores størrelse, og et godt sammenhold blandt butikkerne. Gennem handelsstandsforeningen kender vi hinanden. For det kan være ensomt at starte op i en ny by. Sådan er det ikke i Middelfart. Her er man god til at støtte op om det lokale. Man står sammen. At bo og drive forretning i Middelfart er som en hyggelig fest. En fest, man gerne vil være med til.”

RIKKE KRING
KRING CHOKOLADE

Kontakt os hvis du har et forretningskoncept eller har brug for hjælp