Det har vi fokus på

BYENS ATTRAKTIVITET FOR BORGERE OG VIRKSOMHEDER

Vi skal sætte yderligere gang i den positive spiral, Middelfart er inde i med hensyn til et aktivt og attraktivt byliv. Målet er en levende midtby, der tiltrækker gæster, borgere og medarbejdere.

Det skal ske ved at støtte og tiltrække nye butikker samt understøtte udviklingen i eksisterende butikker. Det skal også ske ved at udvikle og understøtte arrangementer og events i Middelfart midtby, som trækker folk til byen. Samtidig er det centralt at styrke kommunikationen og markedsføringen, så borgere og gæster får øje på mulighederne i Middelfart.

INDSATSER 2024:

 

Udvikle konceptet omkring TRÅDVÆRKET – Et multikulturhus, som kan rumme spillested, street food, bar, events mv. Konceptet skal være klart, når hallen forventeligt bliver ledig primo 2025

Middelfart Sommerby: Videreudvikling af koncept og program. Vi ønsker at etablere et univers på Nytorv med en scene til musik og underholdning, hyggelige boder der sælger mad og andre specialiteter, bar og loungemiljø

Middelfart Juleby -Vi bygger videre på de gode erfaringer fra 2023 med særligt fokus på julemarked, belysning, events og stemning, der tilsammen giver lokal stolthed til byen og sikrer Middelfarts attraktivitet og tiltrækningskraft

Udvikling af børnefestival: I samarbejde med Rock under Broen udvikler vi en børnefestival, som finder sted torsdag den 6. juni 2024 i Middelfart midtby som et tiltag, der skal bringe flere familier ned i midtbyen

Salgsmateriale til kommende butikker og ejendomsudviklere: Vi udarbejder en præsentation af byen, der dels fortæller om det unikke samarbejde på tværs, der understøtter kommende lejeres udvikling. Dels giver et overblik over konkrete data på kundestrøm, socioøkonomiske forhold, befolkningsudvikling mm.

Funding af bylivsudvikling: Vi arbejder fortløbende på at finde finansiering til events og bylivsudvikling, og indgå strategiske samarbejder for fortsat at kunne udvikle og være en attraktiv by.

“Det særlige ved Middelfart er vores størrelse, og et godt sammenhold blandt butikkerne. Gennem handelsstandsforeningen kender vi hinanden. For det kan være ensomt at starte op i en ny by. Sådan er det ikke i Middelfart. Her er man god til at støtte op om det lokale. Man står sammen. At bo og drive forretning i Middelfart er som en hyggelig fest. En fest, man gerne vil være med til.”

RIKKE KRING
KRING CHOKOLADE

Kontakt os hvis du har et forretningskoncept eller har brug for hjælp