Det har vi fokus på

KLIMAHANDLING OG BÆREDYGTIGHED

En stærk miljø- og klimaindsats har ikke kun stor betydning for borgernes sundhed og trivsel, men er også med til at fremme kommunens konkurrenceevne og attraktivitet for både borgere og virksomheder.

Derfor satser vi i Middelfart stærkt på grøn vækst. Det betyder, at vi vil tiltrække nye indbyggere og virksomheder, som vil bo og leve et centralt sted i Danmark. Vi samarbejder med klimapartnere, som vil være med til at udvikle klogere og grønnere løsninger.

Klimafolkemøde – Erhvervssporet

Det årlige klimafolkemøde i Middelfart er hele Danmarks nationalarena for samtaler, aktiviteter, inspiration og meget andet med klimaet i centrum.

Til Klimafolkemødet inviterer Middelfart Kommune og Region Syddanmark debattører, politikere, aktivister, foreninger, virksomheder, kunstnere og borgere til tre dage fyldt med klimaaktiviteter.

Brobygning Middelfart har ansvaret for tilrettelæggelsen af erhvervssporet, og har i samarbejde med de tre erhvervsforeninger et skarpt fokus på, hvordan vi bedst muligt udnytter klimafolkemødet til at igangsætte innovation og forretningsudvikling med fokus på bæredygtighed på tværs af erhverv, detailhandel og turisme.

Grøn Handelsby

Som en del af samarbejdet med Middelfart Handel er der en indsats for at skabe en mere grøn handelsby, der sætter fokus på konkrete grønne initiativer i den enkelte butik.

Klimapatruljen

Klimapatruljen er en indsats der har til formål at hjælpe mindre virksomheder med at skabe bæredygtige tiltag og indsatser i hverdagen. Fokus er at blive bevidst om hvad man allerede gør og få synliggjort muligheder og potentialer for virksomheden og som kan bidrage til vækst og stærke konkurrencevilkår.

“Det særlige ved Middelfart er vores størrelse, og et godt sammenhold blandt butikkerne. Gennem handelsstandsforeningen kender vi hinanden. For det kan være ensomt at starte op i en ny by. Sådan er det ikke i Middelfart. Her er man god til at støtte op om det lokale. Man står sammen. At bo og drive forretning i Middelfart er som en hyggelig fest. En fest, man gerne vil være med til.”

RIKKE KRING
KRING CHOKOLADE

Kontakt os hvis du har et forretningskoncept eller har brug for hjælp