Det har vi fokus på

OPLEVELSER, TURISME OG LIV I MIDTBYEN

Middelfart har meget at byde på: attraktive levevilkår, velfungerende infrastruktur, adgang til unikke naturoplevelser, en levende detailhandel og et spændende kulturliv for børn og voksne.

Det er vigtigt både for dem, der allerede bor her, men også for de nye borgere og mange gæster, som vi gerne byder velkommen til vores kommune.

Attraktiv midtby

Brobygning Middelfart vil sætte yderligere skub i den positive spiral, kommunen er inde i med relation til et aktivt og attraktivt byliv i Middelfart, der fungerer som dynamo for den positive udvikling i hele kommunen. Det skal ske ved at støtte og tiltrække nye butikker samt understøtte udviklingen i eksisterende butikker. Det skal også ske ved at udvikle og understøtte arrangementer og events i Middelfart midtby, som trækker folk til byen. Samtidig er det centralt at styrke kommunikationen og markedsføringen, så borgere får øje på mulighederne i Middelfart.

Events og atmosfære i midtbyen

Brobygning Middelfart sætter fokus på at skabe og videreudvikle arrangementer og events i Middelfart, så de skaber merværdi og skaber en kobling mellem det sociale liv i virksomhederne. Samtidig er der fokus på at skabe en mere hyggelig atmosfære i bymidten, så vi øger Middelfarts tiltrækningskraft for borgere, kunder og turister.

Udvikling af nye butikskoncepter

Over hele landet sker der en transformation af detailhandlen på grund af blandt andet ændrede forbrugerkrav og internethandel. Brobygning Middelfart arbejder derfor sammen med Middelfart Handel om at understøtte forretningsudvikling af nye butikskoncepter, så vi også om fem år har en spændende handelsby med oplevelsesbaserede og bæredygtige butikskoncepter.

 

En sommerdag ved Bæltet

Brobygning Middelfart og VisitFredericia står sammen om at skabe en stærk, og ensartet branding for oplevelser på Lillebælt. Det gøres ved at samle bådoplevelser på Lillebælt på én fælles landing-page og udvikle by-oplevelser i Fredericia og Middelfart, der støtter op om en sommerdag-konceptet. Se mere her.

Autocamperturisme

Brobygning Middelfart er gået sammen med Middelfart Kommune og VisitMiddelfart om at kigge på udviklingen af autocamperturismen. Formålet med projektet er at udvikle autocamperturismen, hvor der kigges ind i lokale løsninger, som omfatter både autocampere og lokales brug af offentlige parkeringspladser samt udvikle nye tiltag for campingpladser og privates tilbud til autocampere. Udviklingen skal ske, så det bliver afbalanceret i forhold til naboer, autocamperpladser og andre brugere af strande og rekreative områders behov.

Trafikhavnen

Trafikhavnen i Middelfart skal omdannes til et helt nyt bykvarter, som skal binde by og vand endnu tættere sammen. Indtil da arbejdes der på at skabe midlertidigt liv på området samt skabe en sammenhængskraft mellem trafikhavnen og midtbyen.

“Det særlige ved Middelfart er vores størrelse, og et godt sammenhold blandt butikkerne. Gennem handelsstandsforeningen kender vi hinanden. For det kan være ensomt at starte op i en ny by. Sådan er det ikke i Middelfart. Her er man god til at støtte op om det lokale. Man står sammen. At bo og drive forretning i Middelfart er som en hyggelig fest. En fest, man gerne vil være med til.”

RIKKE KRING
KRING CHOKOLADE

Kontakt os hvis du har et forretningskoncept eller har brug for hjælp