Nyheder

Overblik Brobygning Middelfarts corona beredskab

Det er tid at rykke endnu tættere sammen – om end vi fysisk må holde afstand lige nu. På denne side har vi samlet al corona-relateret information.

Task force 

Vi har etableret en tværgående task force, der opsamler og videreformidler løsninger til, hvordan corona-ramte virksomheder og butikker kan klare sig gennem denne periode. 

Gennem foreningerne bag Brobygning Middelfart er vi i kontakt med næsten 500 medlemsvirksomheder, der kan hjælpe hinanden på tværs af sektorer, brancher og udfordringer.

De er allerede kommet henvendelser fra konsulenter, der tilbyder deres assistance. Men vi har brug for mange flere.Vi vil derfor meget gerne høre fra virksomheder, solo-selvstændige og butikker, hvis du:

  • har en ide, som andre kan få glæde af
  • har konkrete erfaringer med tiltag, der virker
  • har konkrete udfordringer, du søger løsninger på
  • har brug for at gøre noget anderledes her og nu

Tilpasning af kapaciteten

Mange virksomheder kikker ind i tilpasninger af kapaciteten på grund af coronavirus. Vi er i gang med flere tiltag, og vil løbende følge op i takt med myndighedernes udmeldinger.

Torsdag d. 19. marts afholder Middelfart Erhvervscenter et webinar med Mette Nørlem fra Dansk HR. Husk at tilmelde dig her.

Muligheder for virksomheder:

  1. Regeringen har søndag 15. marts præsenteret en ny trepartsaftale om midlertidig lønkompensation, hvor der nu for en række virksomheder er forbedrede muligheder for at undgå fyringer på virksomhederne. Se mere her
  2. Et andet redskab for virksomheder er muligheden for at lave arbejdsfordeling, før I går til afskedigelse. Arbejdsfordelingen er en ordning, hvor I sammen med medarbejderne kan aftale at arbejdstiden nedsættes i en midlertidig periode for at undgå afskedigelser. Medarbejderne kan så få suppleret op med dagpenge.
  3. Hvis I står i en situation, hvor I får brug for at afskedige jeres medarbejdere, vil der være en masse spørgsmål fra deres side af. Her vil vi også gøre alt hvad vi kan for at hjælpe både jer og dem, med den bedst mulige vejledning.

Vi kan af naturlige årsager ikke tilbyde at komme ud til jer og møde jeres medarbejdere, men vi er på arbejde og svarer på opkald og emails. Vi kan også arrangere videomøder.

Her kan din virksomhed få hjælp og vejledning

Der er flere mulige indgange, hvor man kan få hjælp og vejledning til hvad man kan gøre som virksomhed. 

Middelfart Erhvervscenter

Konsulenter og mentornetværket er klar med sparring og konkrete råd. Hold også øje med deres arrangementsliste for webinarer. Kontakt Middelfart Erhvervscenter på den måde, du plejer. Telefon 8832-5990 eller send en mail til kontakt@middelfart-erhverv.dk

Erhvervshus Sydjylland

Hos Erhvervshus Sydjylland er der nedsat et corona-beredskab, der kan kontaktes her https://ehsyd.dk/corona_beredskab

Virksomheder i krise kan også få højt specialiseret rådgivning gennem deres Early Warning-program. I mange tilfælde kan konkurser og betalingsstandsninger undgås med rettidig omhu.

Virksomhedsguiden

På virksomhedsguiden kan I finde vejledning om, hvilke forholdsregler din virksomhed kan og skal tage i forbindelse med coronavirus. Link til Virksomhedsguiden

Hvis en medarbejder skal melde sig ledig

Der er mange praktisk spørgsmål, hvis I ender med at måtte afskedige medarbejdere. Middelfart Erhvervscenter er klar til at hjælpe med råd og vejledning herom, både for jer og jeres medarbejdere.

I må meget gerne give nedenstående informationer videre til jeres medarbejdere, så det kan mindske uro og bekymring for hvad der skal ske nu.

Ganske kort afhænger det af om man er dagpengeberettiget eller ej:

  • Er man medlem af en a-kasse og er dagpenge berettiget, skal man melde sig ledig via jobnet.dk og kontakte sin a-kasse.
    Se nærmere på her jobnet

Er man ikke medlem af en a-kasse, eller af årsager ikke er dagpengeberettiget, anbefaler vi at søge rådgivning hos Middelfart Kommune. 

Uanset hvilken vej man skal, er det meget vigtigt at I opfordrer jeres medarbejdere der bliver ramt af afsked, at de får udfyldt deres CV på jobnet.dk. Det er herigennem, at vi kan finde de lediges kompetencer frem og få dem formidlet ud til de virksomheder, hvor der endnu er brug for arbejdskraft.

Læs også...

En ny tradition tager form.

I tæt samarbejde med Middelfart Handel og Rektor Betina Axelsen på Middelfart Gymnasium & HF, er der planlagt fælles studenterfejring for at markere afslutningen på

Læs mere