Tak til alle, der deltog på craftfestival 2023.

Efter en veloverstået craftfestival, hvor flere end 1.300 udskolingselever på tværs af Middelfart kommune fik øget kendskab til de mange muligheder en erhvervsuddannelse giver, har vi over de sidste par måneder evalueret og snakket sammen med vores samarbejdspartnere. Alle input fra evalueringen med virksomheder, elever og lærere på skolerne, uddannelsesvejledning samt erhvervsuddannelserne er samlet til […]