har du
en idé til
fremtidens
Middelfart

Brobygning Middelfart er sat i verden for at bygge broer og skabe kontakter, der gør vejen kortere for projekter og samarbejder, der styrker Middelfarts attraktivitet. Vi hjælper virksomheder og organisationer med at få den gode ide til at lykkes ved at sætte de rigtige mennesker sammen.

Har du en idé?

Brobygning Middelfart er en del af kommunens tilbud til borgere, foreninger og erhvervsliv, og derfor går vi efter idéer, der understøtter byens strategi og målsætninger.

Hvis du har en idé, der styrker Middelfarts attraktivitet for borgere og virksomheder, så er vi klar til at hjælpe. Brobygning Middelfart er en tværgående innovationsenhed, der hjælper med at fremme projekter, der er til gavn for borgere, virksomheder og fællesskaber i Middelfart

Din idé – vores netværk

Vi hjælper typisk med at finde private og offentlige partnere til dit projekt, og med at navigere dig gennem de administrative processer, dit projekt kræver. Vi hjælper også med sparring og projektudvikling, og med netværk, der sætter turbo på processen.

SAMMEN OM FREMTIDENS MIDDELFART

Fokusområder

OPLEVELSESØKONOMI, TURISME OG LIV I MIDTBYEN

Middelfart har meget at byde på: attraktive levevilkår, velfungerende infrastruktur, adgang til unikke naturoplevelser, en levende detailhandel og et spændende kulturliv for børn og voksne.

KLIMAHANDLING OG BÆREDYGTIGHED

En stærk miljø- og klimaindsats har ikke kun stor betydning for borgernes sundhed og trivsel, men er også med til at fremme kommunens konkurrenceevne og attraktivitet.

BYENS ATTRAKTIVITET FOR BORGERE OG VIRKSOMHEDER

Et aktivt og attraktivt byliv fungerer som en dynamo for den positive udvikling i hele kommunen, og er en forudsætning for områdets appel til tilflyttere og medarbejdere, og dermed tiltrækning af arbejdskraft.

Det skal dit
projekt kunne

Brobygning Middelfarts hjælp kommer med små og få krav. Det er helt enkelt at projektet skaber en værdi for Middelfart i form af enten:

  • En oplevelse
  • En forretning
  • Et styrket fællesskab
  • Eller branding

Læs hvordan du får turbo på dine muligheder

Samarbejde på tværs

Brobygning Middelfart har ansvaret for at samtænke og udnytte det fulde potentiale i en række af de eksisterende aktiviteter og særlige indsatser, der ligger i regi af de tre erhvervsforeninger og Middelfart Kommune.

De tre erhvervsforeninger fortsætter deres ambitiøse arbejde med aktiviteter og strategiske indsatser, der finder sted i dag. Du kan læse mere om de tre erhvervsforeninger her:

Middelfart Erhvervscenter
VisitMiddelfart
Middelfart Handel

Tag fat i os

Forbind med os og lad os sammen udvikle Middelfart. Skriv til os her.

Nyheder og cases

Når unge danner netværk…

I tæt samarbejde med Middelfart Erhvervscenter er vi medskaber til et stærkt fællesskab blandt elever og lærlinge på tværs af hele Middelfart kommune, hvor de kan dele

Læs mere

Fælles om Fremtidens Middelfart

I 2024 skruer vi op for samarbejdet med de øvrige tre erhvervsforeninger – Middefart Erhvervscenter, Middelfart Handel og Visit Middelfart under overskriften SAMMEN OM FREMTIDENS

Læs mere

Inspirationstur

2024 bliver et år med spændende projekter og indsatser samt endnu flere samarbejder på tværs af de fire erhvervsforeninger – Middelfart Erhvervscenter, Middelfart Handel, Visit

Læs mere